OCAS and Endures embark on joint offshore and maritime journey

PRESS RELEASE
PERSBERICHT

PRESS RELEASE

Zelzate, 24 June 2019 – OCAS and Endures embark on joint offshore and maritime journey

Finocas Group NV and First Dutch Innovations (FDI) BV today announced their joint venture in which OCAS – research centre for the application of steel, based in Zelzate (Belgium), and Endures – an independent contract research company specialising in applied research on marine corrosion and antifouling, based in Den Helder (The Netherlands), join forces.

Estimated at roughly 3-4% of the global GDP by NACE, corrosion costs the industry millions each year. The Endures team of experts helps its customers to reduce their corrosion costs by selecting appropriate materials and protecting structures in marine and corrosive environments. Endures conducts applied research on vessels, offshore installations and land-based structures and buildings to determine the type of corrosion damage, and to prevent future damage.

By joining forces with OCAS, an advanced research centre active in metallurgy, coating and steel application development, both companies combine their expertise in the field of materials science to extend their on/offshore service offer and provide custom-made solutions adding value, reduce costs and prevent materials damage for their customers.

Based in the harbour of Den Helder, Endures has a C3/C4 seaside testing location to expose samples to maritime exposure conditions both aerial and immersed, as well in the tidal or splash zone. Endures also has a raft for efficacy tests of antifouling paints and can carry out lab experiments in running natural seawater.

OCAS’s expertise in alloy and coating design, metal surface engineering, non-standard testing and modelling supplements Endures’s current knowledge on corrosion, electrochemistry, MIC (microbiologically influenced corrosion), antifouling and protective coatings. OCAS facilities include advanced mechanical testing and chemical characterisation equipment, complementing the existing lab equipment of Endures. OCAS and Endures will further deepen their offshore and maritime activities in an integrated approach.

About OCAS

OCAS is an advanced R&D centre active in metallurgy, coating and application development, providing metal-based products and services. OCAS speeds up the R&D processes of its customers through a specialised multi-disciplinary approach combined with innovative testing methodologies.

Contact: Sven Vandeputte, Managing director OCAS, sven.vandeputte@ocas.be

About Endures

Endures is an independent contract research company specialising in applied research on (microbial) corrosion, failure analysis and antifouling and is based in The Netherlands (Den Helder). Endures is a spin-off company of the public research organisation TNO and the former corrosion laboratory of the Royal Netherlands Navy.

Contact: Sibo Buter, Managing director Endures, sibo.buter@endures.nl

About Finocas Group Finocas is a joint-venture between the Flemish Region and ArcelorMittal Belgium. OCAS is the research centre of Finocas. Finocas and its daughter companies are referred to as the Finocas Group.

About First Dutch Innovations First Dutch is a conglomerate focused on enhancing employment, innovation and sustainability. FDI is an innovative enterprise in the Netherlands that enhances growth of innovative companies and brings new valorisations to the market.  

PERSBERICHT

Zelzate, 24 juni 2019 – OCAS en Endures bundelen hun offshore en maritieme krachten

Finocas Group NV en First Dutch Innovations (FDI) BV kondigen vandaag hun joint venture aan waarin OCAS – onderzoekscentrum voor de aanwending van staal, met hoofdzetel in Zelzate (België), en Endures – een zelfstandige onderneming gespecialiseerd in corrosie- en antifoulingonderzoek in Den Helder (Nederland), gaan samenwerken.

Schade veroorzaakt door corrosie kost de industrie miljoenen per jaar en wordt door NACE wereldwijd geschat op 3-4% van het BNP. Het Endures team helpt zijn klanten om hun corrosiekosten te beperken door aangepaste materiaalkeuze en bescherming tegen corrosieve omgevingsfactoren.Endures doet schadeonderzoek aan schepen, offshore installaties, constructies en gebouwen om vast te stellen welk type corrosie optreedt, welke specifieke omstandigheden daarbij een rol spelen en hoe dergelijke schade in de toekomst kan worden voorkomen.

Door samen te werken met OCAS, een vooruitstrevend onderzoekscentrum actief in de ontwikkeling van legeringen, deklagen en metaalgebaseerde oplossingen, combineren beide ondernemingen hun expertise op het vlak van materiaalkennis om klantgerichte en kostenbesparende oplossingen aan te bieden met een hoge toegevoegde waarde en tevens toekomstige schade te voorkomen in on/offshore en maritieme toepassingen.

Dankzij de ligging in de haven van Den Helder, beschikt Endures over een C3/C4 testlocatie aan zee voor de blootstelling van gecoate en ongecoate proefmonsters. Bovendien heeft Endures een beproevingsvlot voor het testen van antifoulingverven en -systemen en zijn ze in staat relevante omstandigheden voor offshore na te bootsen in stromend natuurlijk zeewater.

De expertise van OCAS voor het ontwikkelen van legeringen, deklagen, oppervlakbehandelingen, niet-standaard testen en modelleren vult de huidige kennis van Endures aan op het vlak van corrosie, elektrochemie, microbiologisch geinduceerde corrosie (MIC), antifouling en beschermende deklagen. OCAS beschikt daarbij o.a. over vooruitstrevende apparatuur voor mechanische beproeving en chemische karakterisering ter aanvulling op de bestaande analyseapparatuur van Endures. Met een geintegreerde aanpak zullen OCAS en Endures hun maritieme en offshore activiteiten verder uitdiepen.

Over OCAS

OCAS is een vooruitstrevend onderzoekscentrum actief in metallurgie, deklagen en staaltoepassingen. OCAS versnelt de R&D processen van zijn klanten door een gespecialiseerde multi-disciplinaire aanpak in combinatie met innovatieve testmethodes.

Contact: Sven Vandeputte, Managing director OCAS, sven.vandeputte@ocas.be

Over Endures

Endures is een zelfstandige onderneming gespecialiseerd in toegepast onderzoek van maritieme corrosie, analyse van schadegevallen en antifouling en is gevestigd in Den Helder (Nederland). Endures is een spin-off van TNO en het voormalige corrosielab van de Koninklijke Nederlandse Marine.

Contact: Sibo Buter, Managing director Endures, sibo.buter@endures.nl

Over Finocas

Finocas is een joint-venture van het Vlaamse Gewest en ArcelorMittal Belgium. OCAS is het onderzoekscentrum van Finocas. Finocas en zijn dochterondernemingen vormen samen de Finocas Group.

Over First Dutch Innovations

First Dutch Innovations (FDI) (voorheen: TNO Bedrijven) is een joint venture tussen TNO en First Dutch. In de joint venture wordt ondernemerschap en kennis over valorisaties gecombineerd. Het bedrijf richt zich op het versterken van groei van innovatieve bedrijven en het naar de markt brengen van nieuwe valorisaties.

Related to 'OCAS and Endures embark on joint offshore and maritime journey'